Vår produktion

En av yogans viktigaste fundament handlar om ickevåld mot människor, djur och natur. Därför är det helt självklart för oss att våra smycken produceras på ett etiskt korrekt sätt.

Våra yogagubbar är designade av oss och producerade för hand av lokala hantverkare i Indonesien. Här finns en flertusenårig tradition av smidestillverkning i äkta material. Alla smycken innehåller 100 procent naturligt hållbar och ekologisk mässing.

Vår produktion följer internationella regler för Fair Trade där löner, arbetsförhållanden och utbildning ska vara schyssta. Genom vår tillverkning stödjer vi lokala initiativ för att bygga en bättre vardag för familjer som bor i närområdet.

Our production

One of yoga’s most fundamental philosophy is non-violence towards people, animals and nature. Therefore it is essential to us that our jewellery collection is produced in an ethical and correct manner. 

Our yoga figures are designed by us and hand made by local craftsmen in Indonesia, where they have been making high quality jewellery for thousands of years. All our jewellery contains 100% natural sustainable brass. 

Our production follows international Fair Trade standards where salaries, working conditions and education are fair. Through our production process we support local initiatives to build a better life for families living in the local area.