Yoga är harmoni

I en värld som ställer allt högre krav på att vi ständigt är påkopplade, uppkopplade och öppna för omvärldens intryck har yoga fått en stor betydelse för väldigt många människor. Denna femtusenåriga tradition, som vandrat från läromästare till elev, som senare blivit ny läromästare och i sin tur spridit teknikerna vidare, har visat sig ha mycket goda effekter på vår hälsa och livskvalité. Även med västerländska mått och mätmetoder. Yogan, som kom till västvärlden i början av 1900-talet, har spridit sig som en löpeld. Idag yogar sex procent av USA´s befolkning regelbundet och i Europa kan vi se en explosionsartad utveckling bara under de senaste åren.

På bilden ser du en av våra yogalärare, Caroline. Vill du också yoga med henne? Gå in på yogamakes.com

Yoga is harmony

In a world that increasingly demands us to be constantly attentive, connected and open to the surrounding impressions, yoga has become of great importance to many people.  This five thousand year tradition, passed down from master to student, who later becomes the next master to pass the techniques further on down, has shown to have very good effects on our health and life quality. Even by Western measurements and studies. 

Yoga came to the West at the start of the 20th Century and has spread like wildfire. Today six percent of the USA’s population practice yoga regularly and in Europe we can see an explosion of development in just the last few years. 

Pictured is Caroline, one of our yoga teachers. Would you like to do yoga with her too? Visit yogamakes.com.