Yoga förenar

Ordet yoga betyder förening och är i sitt ursprung en rad andliga och kroppsliga övningar för att förena kropp och själ. För de flesta av oss är det första mötet med yoga en fysisk upplevelse och något många idag tycker är en bra träningsform. Men under tusentals år har yoga varit ett sätt att öka förmågan till medvetenhet och närvaro för att få ett lugnare sinne. Att utöva yoga är att försöka observera sig själv så som man är vid ett givet tillfälle - utan krav eller förväntningar. Ett av målen med yoga är att sluta identifiera sig med sina tankar och istället betrakta sig själv lite på distans. Att se och ta in verkligheten utan att värdera, döma eller att omedelbart försöka ändra på den. Och, att våga möta livets många motgångar med öppna ögon utan att vända ryggen till och försöka fly ifrån dem. Den yogiska filosofin strävar efter att skapa ett så bra liv som möjligt. Här och nu.

På bilden ser du två av våra yogalärare, Ratheesh och Caroline. Vill du också yoga med dem? Gå in på yogamakes.com

Yoga unites

The word yoga means union and is, in its original form, a group of spiritual and physical exercises to unite body and soul. For most of us, the first meeting with yoga is a physical experience and something many today think is an excellent form of exercise. But for thousands of years yoga has been a path to higher consciousness and presence, to achieve a more peaceful mind.

To practice yoga is to try to observe yourself just they way you are at a given moment – without demands or expectations.  One of the goals of yoga is to stop identifying yourself with your thoughts and instead view yourself from a distance. To see and take in the reality without judging, valuing or immediately trying to change it. And to dare to meet life’s many challenges with open eyes, without turning your back on them and trying to escape. The yogic philosophy strives to create a life as good as possible. Here and now. 

Pictured are two of our yoga teachers, Ratheesh and Caroline. Do you want to practice yoga with them too? Visit yogamakes.com.