Varför Yoga it´s You?

För oss betyder yoga harmoni och gör att vi själva klarar av att parera våra egna och omvärldens krav på ett bättre sätt. Vi älskar yogans kraftfulla positioner och får energi av den stabilitet som var och en av dem utstrålar. För att dagligen påminnas om yogans positiva effekter och hur viktigt det är med en regelbunden träning har vi tagit fram fyra vackra hängsmycken som vi bär närmast våra hjärtan. För vi vet att en kontinuerlig träning har mycket positiva effekter på vår hälsa och vårt välbefinnande. En kort stund med andningsövningar eller en mer fysisk träning gör stor skillnad.

På bilden ser du en av våra yogalärare, Ratheesh. Vill du också yoga med honom? Gå in på yogamakes.com

Varför Yoga it´s You?

Yoga to us means harmony and what makes us manage to juggle our own (and surrounding) demands in a better way. We love the powerful positions of yoga and receive energy from the stability that each of them radiates. To daily be reminded of the positive effects of yoga and how important it is with a regular practice, we have developed four beautiful necklace pendants that we carry closest to our hearts. Because we know that a continuous yoga practice has very positive effects on our health and our wellbeing. A short moment of breathing exercises or a more physical practice makes a big difference. 

Pictured is one of our yoga teachers, Ratheesh. Would you like to do yoga with him too? Visit yogamakes.com.